Privacy Policy

Privacybeleid

Privacy statement van Petit Castard

Versie: 1.0 – mei 2018

In deze privacyverklaring leggen we uit wie we zijn, wanneer en waarom we uw persoonlijke gegevens nodig hebben, welke gegevens we verzamelen, op welke manier en voor hoelang we deze verwerken, aan wie we ze kunnen doorgeven, wat uw rechten en plichten zijn en hoe u deze kan uitoefenen.

Petit Castard kan om uiteenlopende redenen verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement.

Wie zijn we

Petit castard
Moerkerkse Steenweg 191
8310 Brugge
info@petit-castard.be
www.petit-castard.be
+32 (0) 50 67 69 23

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Algemeen

U kunt ons informatie verstrekken per mail, sms, mondeling, door het invullen van formulieren op onze website.

Dit is informatie die u ons verstrekt wanneer u ons een verzoek stuurt, online een product koopt, deelneemt aan een promotie of enquête, wanneer u een probleem meldt, wanneer u op bezoek komt bij ons in de winkel, via afgifte van uw visitekaartje, of op enige andere mogelijke wijze.

Dit geldt zowel voor particulieren als professionelen, ook wanneer u door uw bedrijf of organisatie bij ons wordt aangemeld als contactpersoon voor onze producten die wij aanbieden of wanneer u als particuliere klant door derden wordt aangemeld om gebruik te willen maken van onze dienstverlening. We kunnen uw gegevens ook verzamelen wanneer deze publiek toegankelijk zijn gemaakt, of wanneer u deze openbaar heeft gemaakt op publieke/sociale media (bv Facebook, linkedIn, Whatsapp, Instagram,Twitter,…).

Bij aanschaf van een product vragen wij uw gegevens om aanbiedingen of kortingen, of voor de aanmaak in ons kassasysteem van een klantenkaart, dit kan voor U voor beroepsdoeleinden zijn (cadeau’s, ed) of particulier, voor een korting bij een aantal aankopen, die wij registreren via uw klantenkaart.

Een voorbeeld van gegevens die u ons verschaft of die wij automatisch kunnen ontvangen, of op ons verzoek, vrijblijvend.

 • Naam, voornaam

 • Aanhef (Dhr, Mevr,…)

 • Nationaliteit

 • Voorkeurstaal

 • Emailadres

 • Gsm, telefoonnummer

 • Geboortedatum/-plaats

 • Identiteitskaart

 • Woonadres

 • Verzendadres

 • Betaal- en facturatieinformatie en -methodes, zoals bankrekeningnummer en bankuittreksels

 • Bedrijfsgegevens (maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer, KBO gegevens, omzetten,

 • openingsuren…)

 • Sociaal netwerk account

 • Domeinnaam

Online verkopen

We verzamelen informatie over je tijdens het afrekenproces in onze winkel.

Wanneer je onze site bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens:

 • Door jou bekeken producten: we gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om producten aan je te tonen die je recentelijk hebt bekeken

 • Locatie, IP-adres en browsertype: we gebruiken deze gegevens om belastingtoeslagen en verzendkosten te berekenen

 • Verzendadres: we vragen je om deze gegevens in te vullen, zodat we bijvoorbeeld de verzendkosten kunnen berekenen voordat je een bestelling plaatst en om de bestelling vervolgens naar je te verzenden!

 • We gebruiken cookies ook om producten in je winkelwagen op te slaan terwijl je door onze site bladert.

Wanneer je producten bij ons aanschaft, via gelijk welk kanaal, hetzij Facebook of onze webshop vragen we je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard-/betalingsgegevens en optionele accountgegevens, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. We gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

 • Om je informatie toe te sturen over je account en bestelling

 • Om te reageren op je aanvragen, waaronder restituties en klachten

 • Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen

 • Om je account voor onze winkel in te stellen

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting

 • Om ons winkelaanbod te verbeteren

 • Om marketingberichten naar je te sturen, als je hiervoor kiest

 • Als je een account aanmaakt, worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om de afrekengegevens automatisch in te vullen bij toekomstige bestellingen.

Over het algemeen slaan we informatie over u op zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk verplicht deze te bewaren. We bewaren bestelinformatie 10 jaar voor belasting- en boekhoudingsdoeleinden. Tot deze informatie behoort je naam, e-mailadres, en factuur- en verzendadres.Wij zullen ook reacties of beoordelingen opslaan, indien je deze achterlaat.

Media

Als je via gelijk welke kanalen  afbeeldingen stuurt, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Wij kunnen ons niet verantwoordelijk stellen indien U persoonlijke gegevens in of met die afbeeldingen meestuurt.

Contactformulieren

Onze contactformulieren verzamelen de info die op het formulier aanwezig is. Deze info wordt verzameld om contact met u te kunnen opnemen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Deze formulierinfo wordt niet langer bewaard dan nodig en wordt verwijderd van zodra de contactname vraag is afgehandeld.

 

Cookies

Bij gebruik van onze online diensten verzamelen we gegevens via cookies en soortgelijke technologieën. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je computer worden opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Deze informatie wordt gebruikt om reacties mogelijk te maken (zie verder) en om bestellingen in onze webshop mogelijk te maken.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Wie van ons team heeft toegang

Leden van ons team hebben toegang tot de informatie die je bij ons hebt opgegeven. Zowel Beheerders als Winkelmanagers hebben bijvoorbeeld toegang tot:

 • Bestellingsinformatie, zoals de aangeschafte producten, de datum van aanschaf en het bezorgadres, en

 • Klantinformatie, zoals jouw naam, e-mailadres, verzend- en betaalinformatie.

Onze teamleden hebben toegang tot deze informatie om bestellingen te voltooien, te behandelen, terugbetalingen te doen en om jou te ondersteunen.

Met wie we jouw data delen

In een het geval u een contract aangaat, verstrekken wij uw gegevens aan partners, om onze operationele werkzaamheden mogelijk te maken, of wanneer we dit wettelijk verplicht zijn.
Uw persoonsgegevens kunnen hierdoor in bepaalde gevallen worden doorgegeven buiten België en buiten de Europese Unie.

We delen informatie met derden die ons helpen onze bestellings- en winkelservices aan te bieden.

Betalingen

We accepteren betalingen via overschrijving of Bancontact of VISA en Mastercard.

Uw gegevens worden niet verkocht, noch verhuurd of commercieel ter beschikking gesteld aan derden.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Meer algemeen worden uw persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd nodig voor de uitvoering van onze dienstverlening en nodig voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

 

Welke rechten je hebt over je data

Je kan verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Petit Castard en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar u te sturen. Er bestaat een opschortende voorwaarde voor gegevens die nodig zijn voor het inboeken van bestanden naar wettelijke norm, hetzij boekhouding of fiscale aangelegenheden.
U kunt een verzoek tot gegevensinzage, -correctie, -verwijdering of –overdracht of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@petit-castard.be.
In sommige gevallen (bv onze wettelijke verplichtingen, rechten van andere personen, verjaringstermijnen,…) zult u uw rechten niet of niet volledig kunnen uitoefenen.

 

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op in een beschremd bestand dat niet aangesloten is op het internet, noch in communicatie met het internet. Uw gegevens worden opgeslagen in Brugge. Indien van toepassing, i.e. in geval van verwerking van contracten, kunnen bepaalde gegevens worden verwerkt door onze externe partners, hetzij leveranciers. Dit zijn gevallen waar U zelf een aanvraag doet om een product te laten herstellen of bij te bestellen.

 

Jouw contactinformatie

U kan ons steeds contacteren met vragen omtrent dit privacy beleid via info@petit-castard.be.

Aanvullende informatie

Hoe we jouw data beveiligen

Uw data wordt bewaard in een computer aanwezig in onze winkel. Deze worden beheerd door wijzelf die zelf de nodige maatregelen in plaats stellen om uw data te beveiligen. De betrokken toepassingen, waarmee wij gegevens verzamelen of uitbaten, zijn op hun beurt ook beveiligd met gebruikersnamen en gehashte paswoorden.

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

We hebben tot op heden nog geen datalekken gehad. Wij kunnen, in geval van datalek, in ieder geval de betrokken databronnen onmiddellijk ontoegankelijk maken of offline halen.

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens

Er gebeurt geen automatische verwerking noch profilering op uw persoonlijke gegevens. Bijgevolg worden er evenmin automatische besluiten genomen.

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie

NVT.

 

Klachten

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Petit Castard of over dit privacy statement, dan kunt u contact opnemen met ons via info@petit-castard.be. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.